Puva

U wordt behandeld met lichttherapie , hiervan bestaan 2 vormen:

PUVA, dit is de combinatie van uva licht met pilletjes (psoralenen die 2 uur voor de ingreep dienen ingenomen te worden (de hoeveelheid is afhankelijk van uw gewicht).

Deze pilletjes maken u gedurende 8 uren gevoeliger voor zonlicht, het is dan ook aangeraden indien de bestraling overdag gebeurt, om nadien hetzij zonlicht zoveel mogelijk te vermijden, hetzij u te beschermen tegen de zon (pet, zonnebril, zonnecrème)

UVB , dit is zonder pilletjes

Beide vormen van lichtbestraling worden gebruikt bij een aantal huidziekten, zoals psoriasis, lichen , vitiligo, jeuk, chronisch eczeem.

Afhankelijk van de huidziekte die u heeft wordt er geopteerd voor hetzij puva , hetzij uvb.

De bestraling gebeurt 3 maal per week, waarbij 2 dagen na elkaar mogen doch geen drie.

Meestal dient er 4 tot 8 weken behandeld te worden waarbij verbetering meestal pas begint na een 10 tot 15 beurten.

 Praktische regels:

  • u meldt zich aan de deur aan , belt 2 maal  en komt dan binnen .De bestralingstijd wordt door door de dokter ingesteld waarna u naar de cabine kan .U duwt op de uva of uvb knop zoals u uitgelegd.
  • De belichtingslampen vallen vanzelf uit. Daarna verlaat u de cabine, en gaat u naar huis , tenzij u nog vragen heeft of afspraken dient te maken.
  • vooraf dient u het beschermende brilletje op te zetten
  • indien u medicatie ingenomen heeft dient  u dit te zeggen
  • heeft u last gehad  (rood, pijn, jeuk, verbrand) dan dient u dit vooraf te melden, zodat de belichtingstijd kan aangepast worden.
  • de afspraken worden meestal eens  per week bepaald
  • lichtbehandeling wordt vergoed door het ziekenfonds. Er wordt best 1 maal per week afgerekend (laatste bestraling van de week (dus na 3 bestralingen)