Consultaties

Voor een consultatie wordt er voldoende tijd voorzien.

Breng altijd uw identiteitskaart , telefoonnummer(s) en uw medicatielijst mee 

Voor sommige problemen zijn er soms meerdere raadplegingen nodig

  • Voor allergietesten dient vooraf te kunnen ingeschat worden wat en op welke manier er dient getest te worden. Afhankelijk van het probleem is het soms nodig bepaalde voedingsmiddelen, geneesmiddelen of cosmetica of producten uit de werkomgeving mee te brengen.Ook dient er soms vooraf bepaalde medicatie gestaakt te worden (bv. anti-histaminica  in het kader van priktesten).
  • Voor ingrepen dient er soms ook meer tijd voorzien te worden , in functie van de grootte en/of ligging van het letsel. Ook kan het hier noodzakelijk zijn medicatie vooraf te stoppen (bloedverdunners).
  • Scleroseren van aders vereist ook vaak meerdere sessies .
  • Het opstarten van lasertherapie wordt steeds voorafgegaan door een intake gesprek om de mogelijkheden en verwachtingen duidelijk te kunnen omschrijven.
  • Lichtbehandelingen voor psoriasis, zonovergevoeligheid , lichen en andere aandoeningen  worden pas opgestart na grondige informatie over de te volgen procedures.